Трач Ірини Анатоліївни

Резюме

Трач Ірина Анатоліївна закінчила у 2013 році Вінницький національний технічний університет і здобула кваліфікацію магістра з екології, викладача ВНЗ. 

2013-2016 рр. була аспірантом денної форми навчання за спеціальністю 21.06.01 - "Екологічна безпека". 

З 2013 року працює на посаді асистента кафедри екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету.

У 2017 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Заходи екологічної безпеки з відновлення та збереження мисливської теріофауни лісостепового Поділля” зі спеціальності 21.06.01 – «Екологічна безпека».

У період 2016-2017 рр. була представником наукового куратора НПП «Кармелюкове Поділля».

За весь період роботи опубліковано 33 наукові роботи, серед яких 1 навчальний посібник, 8 робіт у фахових журналах, що входять до переліку ВАК України.

Протягом звітного періоду брала участь у виконанні науково-дослідних робіт за держбюджетними темами 16-Д-368, 16-Д-379 а також за госпдоговірною темою № 1612.

Викладає дисципліни: Грунтознавство, Ландшафтна екологія.

Область наукових інтересів: Екологічна безпека та ризки популяцій диких тварин, інтегроване управління і оптимізація угруповань мисливської теріофауни, а також особливості екології мисливських ссавців Західного Лісостепу України. 

Профіль у Google Scholar